رئیس سرای نوآوری

رئیس سرای نوآوری فناوری های ماشین آلات کشاورزی

و صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه کشاورزی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا الهامی

پست الکترونیک: elhami@iaurasht.ac.ir

آخرین ویرایش۰۹ مرداد ۱۴۰۰